Menara pembungkusan: kunci kepada pemisahan industri & penyerapan

Pembungkusan menaraDibahagikan kepada pembungkusan berstruktur dan pembungkusan rawak. Ia digunakan untuk meningkatkan kawasan hubungan antara gas dan cecair, dengan itu mencapai pelbagai tujuan proses termasuk mengeluarkan bahan pencemar, mengekstrak bahan, mengurangkan penggunaan tenaga, dan sebagainya. Memilih pembungkusan yang betul membantu meningkatkan kecekapan pemindahan jisim dan haba, dan mengurangkan penggunaan tenaga dan kos pengeluaran.